2017.07.22 U18 SHAQ vs Los Angeles Water Polo Club

2017.07.22 U18 SHAQ vs Los Angeles Water Polo Club

2017.07.22 U18 Stanford vs Cal Republic

2017.07.22 U18 Stanford vs Cal Republic

2017.07.22 U18 Utah Premier vs 680 Red

2017.07.22 U18 Utah Premier vs 680 Red

2017.07.25 U18 Santa Barbara Premier vs Vanguard Championship Game

2017.07.25 U18 Santa Barbara Premier vs Vanguard Championship Game