KLC fotos | 2017

2017.07.22 14B CDM Aquatics v Greenwich B

2017.07.22 14B CDM Aquatics v Greenwich B

2017.07.22 14B Chelsea Piers v Davis

2017.07.22 14B Chelsea Piers v Davis

2017.07.22 14B LA Premier v Bakersfield

2017.07.22 14B LA Premier v Bakersfield

2017.07.22 14B Lamorinda Blue A v Viper Pigeon Green A

2017.07.22 14B Lamorinda Blue A v Viper Pigeon Green A

2017.07.22 14B Newport Beach A v LA Premier

2017.07.22 14B Newport Beach A v LA Premier

2017.07.22 14B OCWPC Blue A v Chicago Park District

2017.07.22 14B OCWPC Blue A v Chicago Park District

2017.07.22 14B PV Water Polo Red A v Northwest Orcas

2017.07.22 14B PV Water Polo Red A v Northwest Orcas

2017.07.22 14B Set v Royal 559 A

2017.07.22 14B Set v Royal 559 A

2017.07.22 14B Trident v Puget Sound Polo

2017.07.22 14B Trident v Puget Sound Polo

2017.07.22 16BQ Big Valley B v Davis

2017.07.22 16BQ Big Valley B v Davis

2017.07.22 16BQ International v SD Shores C

2017.07.22 16BQ International v SD Shores C

2017.07.23 12B Foothill Red A v Rose Bowl Red A

2017.07.23 12B Foothill Red A v Rose Bowl Red A

2017.07.23 12B PV Water Polo v HB Orange A

2017.07.23 12B PV Water Polo v HB Orange A

2017.07.23 12B SHAQ v SD Shores

2017.07.23 12B SHAQ v SD Shores

2017.07.23 12B Stanford A v Del Mar A

2017.07.23 12B Stanford A v Del Mar A